བཀའ་གདམས་པ།པར་དབང་། © ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༢ བར་ནང་བསྟན་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་དྲ་བར་ཡོད་པས་ཆོག་མཆན་མེད་པར་བརྒྱུད་འགོད་རིགས་བྱེད་མི་ཆོག
བོད་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་ཁང་གིས་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས།